Mikä Vastedes?

Vastedes ry on vihreä ja vireä vuonna 1985 perustettu kulttuuriyhdistys, jolla on jo pitkä historia takanaan. Yhdistys toimii Tampereella ja Pirkanmaalla laajemminkin.

Vastedeksen perustamisen aikoihin vihreä toiminta oli ennen kaikkea kansanliike. Kun Pirkanmaan Vihreä liitto ja Tampereen Vihreät perustettiin, politikointi jäi Vastedeksessä vähemmälle. Nykyisin Vastedes on puoluepoliittisesti sitoutumaton kotipaikka kaikille, jotka haluavat edistää ekologista elämäntapaa ja arvoja.

Vastedes ry tukee ja edistää vaihtoehtoisia elämäntapoja ja yritysmuotoja sekä rohkaisee niihin liittyvää aatteellista keskustelua ja yhteiskunnallista osallistumista. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhdistyksen edustamat arvot huomioidaan niin rakennetun ympäristön kuin luonnonkin suunnittelussa ja käytössä.

Vastedes järjestää monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Tervetuloa mukaan kumpiinkin!

Vastedes Facebookissa