Syntyhistoria

Vastedeksen historiaa ja arvoja voinee parhaiten kuvata siteeraamalla kutsua Vastedeksen perustavaan kokoukseen vuodelta 1985:

Teiskoon, Pekka Haaviston sukutilalle, kokoontui marraskuun 9. päivänä pieni joukko tamperelaisia keskustelemaan yhdistyksen perustamisesta. Yhdistyksen tarkoitus olisi edistää vihertävien ja vaihtoehtoisten aatteiden ja elämäntapojen leviämistä kansamme keskuuteen. Tarkoitus olisi myös olla eri tavoin toimivien – edustuksellisessa politiikassa pakertavien, kansalaisliikkeissä vaikuttavien, keskusteluseuroissa filosofoivien tai vaihtoehtoyrityksissä puurtavien – vihreiden ja vaihtoehtoihmisten kommunikaatio- ja tukiverkko. Tarkoitus olisi mahdollistaa niiden ihmisten toiminta, joita ei kiinnosta vihreä parlamentarismi, mutta haluavat etsiä vaihtoehtoisia elämäntapoja.

Yhdistykselle ei keskitty yleistä hyväksyntää saanutta nimiehdotusta. Tässä kaksi kannatusta saanutta: MAAILMASEURA ry, VASTEDES ry. Se voi myös olla Tampereen vihreät ry., mutta tätä ei kannatettu, koska yhdistyksen toivotaan muodostuvan laajemman vaihtoehtokentän sisäänsä kattavaksi.

Vastedes Facebookissa