Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi
Vastedes ry:n jäsenrekisteri
Tapahtuman osallistujat -rekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Vastedes ry, 146.412
Verkkosivut: www.vastedes.fi
Osoite: Kehräsaari B-talo, 33200 TAMPERE
Puh. 044 300 1113
Sähköposti: vastedes@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Anne Sinkkonen (puheenjohtaja)
Osoite: Kehräsaari B-talo, 33200 TAMPERE
Puh. 044 300 1113
Sähköposti: vastedes@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tapahtumien osallistujat -rekisteri on eri tapahtumille tarvittaessa koottava rekisteri osallistujiksi ilmoittautuneista henkilöistä, sisältäen heidän ilmoittautumisen yhteydessä antamansa henkilö- ja yhteystiedot. Tapahtuman osallistujat -rekisteri on väliaikainen ja poistetaan tapahtuman tuotannon päättymisen jälkeen.

4 Rekisterien tietosisältö
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi rekistereihin voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden
alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Tapahtumien osallistujat -rekisteriin henkilötiedot saadaan ilmoittautujan täyttämän ilmoittautumislomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Vastedes ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Vastedes Facebookissa