Toiminta

Hyvin suuri osa Vastedeksen toiminnasta on yleisötilaisuuksien järjestämistä. Tilaisuudet ovat mahdollisimman pitkälle kaikille avoimia, ilmaisia ja esteettömiä. Ne voivat olla keskustelutilaisuuksia, festivaaleja, opintokerhoja ja retkiä. Vastedes myös tukee ja tekee julkaisuja.

Päälinjana on tarjota monipuolinen kattaus erilaisia tilaisuuksia ja julkaisuja, joissa kulttuurin erilaiset puolet näyttäytyvät uusista näkövinkkeleistä ja jotka houkuttelevat kaikenlaisia kohderyhmiä.

Vastedes osallistuu ja ottaa kantaa Tampereen ja Pirkanmaan kulttuurisia arvoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä etsii uusia kulttuuritoiminnan muotoja.

Vastedes myös tekee yhteistyötä samanhenkisten yhdistysten ja organisaatioiden kanssa sekä tukee rahallisesti arvoihinsa sopivia tapahtumia.

Vastedes haluaa toteuttaa juuri niitä asioita, jotka sen jäsenten mielestä ovat tärkeimpiä ja kiinnostavimpia. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja ehdota meille ideaa Vastedeksen seuraavaksi tapahtumaksi tai kannanotoksi!

Ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan Vastedeksen avoimella Facebook-sivulla ja jäsenistön sähköpostilistalla.

Vastedes Facebookissa